سفارش تبلیغ
صبا ویژن

غول های فناوری نرم افزارهای خود را چگونه تست می کنند؟ – بخش سوم

اسپتیفای

اسپتیفای از تسرهای اختصاصی استفاده میکند ، هر بخشی از تیم های آن ، ماموریت خاصی دارند. در اسپتیفای ، کارمندان آن بر اساس آن روندی که در اسپتفای شناخته میشود ، سازمان دهی شده اند :

Squads : در این بخش شما با یک تیم Scrum روبرو هستید. تمرکز کمتری روی تمرینات و تمرکز بیشتری روی اصول است. از دستورالعمل های اسپتفای میتوان به این مورد اشاره کرد “قوانین شروع خوبی را در پیش دارند ، اما در صورت لزوم آنها را میتوان نقض کرد”. در این بخش ممکنه که بیش از یک یا چند تستر وجود داشته باشد و در بعضی موارد دیگر ، بسته به ماموریت ممکن است هیچ تستری نداشته باشد. هر یک از تسترها به طور خودکار به آن تیم اصلی دسته تعلق دارد.

ادامه مطلب را در سایت ما دنبال کنید.  testerking.ir