سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تست سایت – بخش دوم

انواع تست وب سایت

تست وب سایت را میتوان بطور کلی به قسمت های مختلفی تقسیم کرد:

#Functional Testing

عملکرد وب سایت در این بخش بررسی میشود و اطمینان حاصل میشود که مطابق با مشخصات مورد نیاز کار میکند.

#Browser Compatibility Testing

کاربران شما ممکن است از مرورگرهای مختلفی استفاده کنند و برای اطمینان از اینکه وب سایت شما برای روی مرورگرهای مختلف بدرستی نمایش داده شوند میبایست روی مرورگرهای مختلف آن را تست کنید.
ادامه این مطلب را در سایت ما مطالعه کنید.   www.testerking.ir