سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قسمت چهارم STLC چرخه حیات تست نرم افزار

خاتمه ی چرخه ی تست

این مرحله آخرین مرحله بوده که در آن ما گزارشی برای به اتمام رسیدن تست تهیه می کنیم.

در این مرحله تیم تست برای جلسه ای فراخوانده می شوند تا معیارهای تکمیل چرخه بر اساس پوشش تست، کیفیت، زمان، هزینه، نرم افزار، اهداف تجاری ارزیابی شوند.

تیم تست مدارک تست (مانند تست کیس، گزارش ایرادات و…) را برای شناسایی استراتژی هایی که باید در آینده عملی شوند که همین امر باعث جلوگیری از چالش های پیش روی پروژه می شود، تجزیه و تحلیل می کنند.

گزارش اتمام تست بر اساس شاخص بالا تهیه و تنظیم می شود.

مدارک تست

1- ...

 برای مطلع شدن از مدارک تست میتونید به سایت ما مراجعه کنید.   www.testerking.ir 

مشاوره رایگان

 88976445 -021

#تست_اپ
#آموزش_تست_اپلیکیشن
#تست_اپلیکیشن
#تست_نرم_افزار
#تست_اپ_اندروید
#تست_اپ_آی_او_اس
#تست_وب_سایت