سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بازرسی در تست نرم افزار

بازرسی ( inspection )

  • رسمی ترین نوع بررسی میباشد
  • توسط مجریان آموزش دیده بررسی میشود
  • در حین انجام بازرسی ، اسناد تهیه شده در جلسات پبشین توسط بازرسان بررسی میشود

ادامه این مطلب را در سایت ما دنبال کنید.    www.testerking.ir