سفارش تبلیغ
صبا ویژن

غول های فناوری نرم افزارهای خود را چگونه تست می کنند؟ – بخش دوم

فیسبوک : تست دولپر محور

فیسبوک به هیچ وجه تستر اختصاصی استخادم نمیکند. در عوض ، غول شبکه های اجتماعی برای تست کار خود به توسعه دهندگان خود اعتماد میکند ، در حالی این کار در گذشته به صورت دستی انجام میشد. امروز فیسبوک طیف گسترده ای از راه حل های تست خودکار را بکار میگیرد. از ابزار phpunit برای تست واحد back end ، از ابزار water برای تست end to end استفاده میکنند.

ادامه این مطلب را در سایت ما دنبال کنید. www.testerking.ir