سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دلایل مهم تست نرم افزار

7 دلیل برای اینکه نرم افزارهای شما نیاز به تست کردن دارند.

ما در دنیایی زندگی میکنیم که همگی به دنبال رسیدن به کمالات و بهترین ها هستیم ، جایی که ما متحمل برخی از اشتباهات هم هستیم. اگرچه بعضی اشتباهات هستند که به دلیل نداشتن اهمیت زیادی قابل چشم پوشی هستند ، اما برخی از اشتباهات نیز هستند که منجر به تاثیرات ناگوارتر خواهند شد ، که این اشتباهات می توانند باعث از دست رفتن ثروت و یا شهرت شما شوند.

این مورد نیز شامل کسانی که نرم افزارها را درست میکنند هم میشود. آنها آنقدر کار کشته و بلد کار نیستند ؛ پس نمی توانیم انتظار این را داشته باشیم که نرم افزاری که تولید میکنند بدون خطا باشد.

ادامه این مطلب را حتما در سایت ما دنبال کنید. مطالب مفیدی گفتیم.   WWW.TesterKing.ir