سفارش تبلیغ
صبا ویژن

STLC چرخه ی تست نرم افزار

چرخه ی حیات (STLC) چیست؟ 

چرخه زندگی در اصطلاح ساده به دنباله تغییرات از یک فرم به اشکال دیگر اشاره دارد. این تغییرات می تواند برای هر چیز ملموس یا نامحسوس اتفاق بیفتد.
با روشی مشابه ، نرم افزار همچنین یک موجود است. درست مانند ساختن نرم افزار ، مراحل متفاوتی را شامل می شود ، تست همچنین دارای مراحلی است که باید با توالی مشخص اجرا شوند.

به پدیده ی اجرای فعالیتهای تستی به روش منظم و برنامه ریزی شده ، چرخه عمر تست گفته می شود.

چرخه حیات تست نرم‌افزار (STLC) چیست؟

چرخه ی حیات تست نرم افزار (STLC) به یک چرخه ی تست اشاره دارد که مراحل مشخصی دارد و در یک ترتیب مشخص برای اطمینان از اینکه به اهداف کیفیت رسیده باشد به اجرا در می آیند.

در چرخه ی stlc هر فعالیت در یک مسیر برنامه ریزی شده و سیستماتیک اجرا می شود.

 

فازهای چرخه ی تست نرم افزار (Software Testing Life Cycle) عبارتند از:

1- تحلیل نیازمندی ها (Requirements Analysis) توضیحات بیشتر...

2- برنامه ریزی تست (Test Planning) توضیحات بیشتر...

3- توسعه قالب تست (Test Case Development)

4- ستاپ کردن محیط تست (Test Environment Setup)

5- اجرای تست (Test Execution)

6- خاتمه چرخه ی تست (Test Closure)

 

 

#تست_اپ
#آموزش_تست_اپلیکیشن
#تست_اپلیکیشن
#تست_نرم_افزار
#تست_اپ_اندروید
#تست_اپ_آی_او_اس
#تست_وب_سایت