سفارش تبلیغ
صبا ویژن

10 تکنیک مهم در تست وب سایت

10 روش از تست های موثر بر روی وب سایت

توسعه یک وب سایت بسیار پیچیده است. از تعیین هدف ، طراحی تا مشخص کردن راه هایی که کاربر آن را پرداخت کند ، توسعه وب سایت به تلاش های زیادی نیاز دارد. اما ، اگر این وب سایت صرفاُ ساخته شده باشد و هیچ اطمینانی از درست کار کردن عملکردهای آن نداشته باشیم ، عملا همه ی تلاش های ما بی نتیجه است.

تست وب سایت یک گام مهم است که اطمینان حاصل کنیم عملکردهای مورد نیاز وجود دارند و میتواند کاربران خود را راضی نگه دارند ، همچنین نیز باید در مورد کیفیت و استفاده از آن نیز مطمئن شویم.

ادامه این مطلب را در سایت ما دنبال کنید.   www.testerking.ir