سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تست Ad-Hoc

Ad hoc testing

این تست معمولا برای شکستن سیستم و از روش های غیر متعارف برای انجام آن استفاده میشود.

برترین ویژگی که این تست دارد نداشتن هیچگونه تکنیک طراحی تست برای انجام موارد تست است. این تست معمولا برای یافتن نقاط ضعف یک نرم افزار انجام میشود. در این تست چون هیچگونه طراحی تست وجود ندارد ، معمولاً بدون هیچگونه مستنداتی انجام میشود.

ادامه این مطلب را در سایت ما دنبال کنید.  www.testerking.ir