سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسش و پاسخ های تست های موبایلی

پرسش و پاسخ های QA مربوط به تست برنامه های موبایل

آیا برای یک مصاحبه شغلی برای تست برنامه های موبایل آماده میشوید؟ ما برایتان  پرسش و پاسخ های مربوط به این شغل را فراهم نموده ایم. پس خودتان را آماده کنید.

با افزایش فناوری در تمام دنیا ، از آن طرف نیز تست برنامه ها و وب سایت های طراحی شده برای دستگاه های مختلف تلفن همراه هر روز تقاضای بیشتری پیدا میکند.

اگر قرار است برای یک پروژه ای با برنامه نویسی مصاحبه کنید ، توسط آنها متعجب نشوید. در عوض با مطالعه این پرسش و پاسخ های مربوط به تست برنامه های موبایل ، دانش خود را زیاد کنید و خود را برای مصاحبه آماده کنید.

برای مطالعه این پرسش و پاسخ ها به سایت ما مراجعه کنید.  www.testerking.ir