سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تست بازی

تست بازی چند نوع دارد؟

همانطور که درپست قبل نیز گفته شد ، تست بازی یکی از مهترین بخش در روند توسعه یک بازی است ، و این مولفه نهایی است که تحلیل میکند بازی شما برای راه اندازی و انتشار آن آماده است یا خیر؟

در انجام تست به فرایند و زمانی که صرف تولید یک بازی شده است چشم پوشی میشود و در آن به دنبال ناسازگاری ها ، خطاها و انسجام و کامل بودن آن هستند.

بنابراین میخواهیم در مورد انواع تست بازی بیشتر بدانیم.

برای مطالعه بیشتر این بخش به سایت ما مراجعه کنید.  www.testerking.ir