سفارش تبلیغ
صبا ویژن

Usability Testing – قسمت دوم

روش هایی از انجام تست Usability

2 روش برای انجام این تست وجود دارد که شامل موارد زیر میباشد :

  • Laboratory Usability Testing
  • Remote Usability Testing

Laboratory Usability Testing :

این تست در یک مکان مربوط به انجام این تست و با حضور ناظران انجام میشود. برای تسترها وظایفی تعریف شده است و نقش ناظر در این بخش نظارت بر کار تستر ها و گزارش دهی از نتایج انجام این تست می باشد. ناظر در طول انجام این تست هیچ دخالتی انجام نداده و ساکت است. در این تست ، ناظر و تستر هر دو در یک مکان فیزیکی یکسانی قرار دارند.

Remote Usability Testing :

در این قسمت تستر و ناظر خارج از آن فضای فیزیکی هستند . تستر ها از راه دور و با دسترسی به System Under Test وظایف خود را انجام میدهند. صدای تستر ، فعالیت صفحه نمایش و چهره تستر توسط یک نرم افزار خودکار ضبط میشود. ناظران این داده ها را تجزیه و تحلیل میکنند و نتایج آن را گزارش میکنند.

ادامه این مطلب را در سایت ما دنبال کنید.   www.testerking.ir