سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تست کارایی (Performance Testing)(قسمت چهارم) Soak Test

انواع مشکلاتی که توسط این تست تشخیص داده میشوند چیست؟

انجام این تست بسیار مهم بود و اعتبار و پایداری نرم افزار را برای تحمل بار سنگین برای یک دوره طولانی مدت تایید میکند.
و اما موارد زیر در انجام این تست تشخیص داده میشود:

1. Memory Leaks

این تست در تشخیص موارد اصلی که میتواند باعث بروز مشکل در سیستم شود کمک میکند. این تست در تشخیص مواردی که باعث بروز مشکلات در برنامه ،که باعث اجرا نشدن آن میشود کمک میکند ؛ این مشکلات میتواند بطور کامل یک سیستم را دچار مشکل کنند.

2. Layer Connections Failure

بین لایه های نرم افزاری و سیستم ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد و نقص در این ارتباطات منجر به وقفه کامل در ماژول ها میشود. این تست به تشخیص هرگونه نقص در این ارتباط ها به ما کمک میکند.

3. Database Connections Failure

در بعضی مواقع این تست نقصی را که در اتصال با پایگاه داده وجود دارد را تشخیص میدهد. این عیب ها و نقص ها منجر به خرابی کامل سیستم میشود و تشخیص این نوع خرابی ها بسیار مهم است. این تست ما را در تشیخیص عدم اتصال با پایگاه داده ها یاری میکند.

ادامه این مطلب را در سایت ما دنبال کنید.  www.testerking.ir