سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تست کارایی (Performance Testing)

در زمینه تست نرم افزار ، یکی از جنبه های اصلی که کارایی یک محصول را پس از انتشار (Release) آن تضمین می کند ، ارزیابی آن تحت تست عملکرد (کارایی) می باشد.

به تست عملکرد Perf Testing نیز گفته می شود، تست عملکرد زیر مجموعه ای از مهندسی عملکرد (Performance engineering) می باشد. تست کارایی برای اطمینان از عملکرد مناسب و کامل نرم افزار در زمانی که نرم افزار تحت بار زیادی قرار می گیرد استفاده می شود. همانطور که قبلا گفته شد تست کارایی زیر مجموعه ی تست Non_Functional می باشد.

این فرآیند سرعت ، اثربخشی ، مقیاس پذیری و سایر ویژگی ها و عناصر مهم سیستم را مشخص می کند. علاوه بر این ، همچنین برای مقایسه دو یا چند برنامه کاربردی و همچنین ارزیابی سرعت سیستم ، سرعت انتقال داده ها ، پهنای باند و موارد دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی های تست عملکرد:
تست کنندگان نرم افزار تست های عملکرد را برای اعتبارسنجی عملکرد محصول و اطمینان از عملکرد صحیح و مطابق نیاز مشتری در شرایط مختلف انجام می دهند. پس از توسعه نرم افزار ، آزمایش عملکرد به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از STLC در نظر گرفته می شود.

برای مطالعه بیشتر این مطلب به سایت ما مراجعه کنید. www.testerking.ir