سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تست پذیرش نرم افزار (Acceptance Testing)

تست پذیرش هم چنین به عنوان تست پیش تولید (pre-production testing) از آن یاد می شود.

این نوع تست توسط کاربران نهایی همزمان با تیم تست انجام می شود تا عملکرد تمام اپلیکیشن ارزیابی شود.

با اتمام تست پذیرش مشخص می شود که اپلیکیشن بر اساس نیازمندی های درخواستی از سوی مشتری تولید شده است یا خیر.

این به مشتری این اجازه را می دهد تا اپلیکیشن را قبول و یا رد کند. انواع تست پذیرش عبارتند از:

1- تست آلفا

2- تست بتا

3- تست گاما

ادامه این مطلب را در سایت ما دنبال کنید.  www.testerking.ir